O nás

15. prosince 2015

700. výročí narození Karla IV.

1316 - 2016. Náš Spolek byl jeden z hlavních iniciátorů a realizátorů celého národního konceptu oslav 700. výročí narození Karla IV. Celkem jsme evidovali více jak 500 akcí po celé republice.

Shrnutí 700. výročí zde klikněte na odkaz. 

Celý detailní průběh 700. výročí narození Karla IV. výročí zpracováváme do publikace a bude brzy doplněn.

Původní deklarace k 700. výročí narození Karla IV.:

DEKLARACE

u příležitosti

SLAVNOSTNÍHO PŘÍPRAVNÉHO SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V HLAVNÍM SÁLE VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE

 

Preambule:

V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí narození Karla IV. Toto jubileum je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin.

Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou – tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané.

Karel IV. učinil z českých zemí perlu své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu. Přitom když mladý Karel přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: „Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“ O to větší respekt Karlovo reformní úsilí zasluhuje.

S cílem připomenout život a dílo jedné z největších osobností našich dějin vznikl koncept „národního výročí“. Jeho smyslem je oslavit karlovské jubileum prostřednictvím celé řady kulturních, společenských, vzdělávacích i sociálních projektů – tak jak to odpovídá širokému záběru císařových aktivit. Národní výročí tak připomene Karla IV. nejen jako vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře, ale rovněž přiblíží jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo.

Jako reprezentanti veřejného života deklarujeme svou vůli spolupracovat na přípravách, koordinaci a realizaci oslav spojených s tímto výročím tak, aby ve svém celku byly skutečně důstojným připomenutím zásluh Karla IV. nejen o české země, ale o celou Evropu.

V Praze, v předvečer 698. narozenin Karla IV.

dne 13. 5. 2014

Za účastníky shromáždění:

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky

Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace

PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR

PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Rady Asociace krajů ČR

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví  v ČR

Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel Správy Pražského hradu

PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Mgr. Ondřej Chrást, předseda spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.

 

 

 

 

 

O nás

13. července 2016

Napsali o nás

 V roce 2016 poutalo 700. výročí narození Karla IV., na kterém se náš Spolek významně podílel, zaslouženou pozornost veřejnosti i … Pokračovat ve čtení „Napsali o nás“

4. července 2016

Partneři Spolku a projektů

Spolek měl za svou existenci celou řadu partnerů z řad státních institucí, neziskového sektoru i soukromého sektoru. Všem dárcům i … Pokračovat ve čtení „Partneři Spolku a projektů“

4. července 2016

Living history do škol (živá historie)

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně přiblíží každodenní … Pokračovat ve čtení „Living history do škol (živá historie)“

6. listopadu 2015

Kontakt a lidé

Máte-li zájem o spolupráci se Spolkem Otec vlasti, chcete nás podpořit, máte dotaz nebo se chcete spolupodílet na našich aktivitách, … Pokračovat ve čtení „Kontakt a lidé“

6. listopadu 2015

Spolek Otec vlasti

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., (dále jen Spolek) se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., … Pokračovat ve čtení „Spolek Otec vlasti“

6. listopadu 2015

Přednášky / Výstavy

Spolu s historičkou umění Mgr. Lucií Kodišovou jsme připravili celou řadu exkluzivních přednášek, které mohou zaznít např. také ve vašem … Pokračovat ve čtení „Přednášky / Výstavy“