Living history do škol (živá historie)


Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně přiblíží každodenní život ve středověku oživený dobovými postavami.

1grande_5312Obrázek1

Primárně je projekt koncipován jako interaktivní přednáška s 5-15 účinkujícími pro školy spojená s ukázkami hmotné a výtvarné kultury 14. století.  Tato interaktivní přednáška má  volitelnou úroveň v závislosti na věku žáků a typu školy. Jejím didaktickým cílem je propojení a prohloubení osvojených vědomostí a prohloubení některých klíčových kompetencí. Zde jde zejména o kompetenci k učení, komunikativní a občanskou. Pomocí audio-vizuálních prostředků, interaktivních materiálů a ukázek replik dobové hmotné kultury vede setkání žáky a studenty k pochopení kulturního a historického významu osobnosti Karla IV. a každodennosti v českém a evropském středověku.

Cílová skupina: Základní a střední školy

Více podrobných informací zde. (PDF)

Kapacita programu je od 100 minimálně do maximálně 250 dětí.

O proběhlých vystoupeních více např. zde a na našem Facebooku

Fotogalerie z představení Živé historie ve školách:

Tato aktivita byla mecenášsky podpořena generálním partnerem. 

logo eurowag