Novinky

16. září 2016

Zámek Loučeň, odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu

Ve dnech 13.–14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, kterou Zámek Loučeň, společně s Katedrou arts managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE, pořádal za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Předseda Spolku předává vlajku „Karlovské místo“ zástupkyni zámku Loučeň

Kromě profesionálních přednášek odborníků z VŠE a dalších institucí (př. Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a další) zde byla také poprvé představena replika římské koruny Karla IV., vytvořená zlatníkem p. Urbanem pro Spolek Marie. Na Zámku Loučeň toto dílo exkluzivně představil JUDr. Beneš, předseda spolku. Na zahájení konference účasntíky pozdravili prorektor VŠE prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, zástupkyně Středočeského kraje, odboru cestovního ruchu Ing. Hana Minichová a  úvodní zdravici k zahájení konference přednesl také předseda našeho Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Mgr. Ondřej Chrást. Ten ředitelce Zámku Loučeň Ing. Kateřině Šrámkové věnoval symbolickou vlajku Karlovského místa v rámci projektu „Spolek karlovských míst“, který je realizován mj. také za přispění Ministerstva pro místní rozvoj. Spolek v září tohoto roku zasílá tyto vlajky na vybraná Karlovská místa. Karlovská místa, nebo podobně jsou trvalým dědictvím, které je třeba uchovávat a rozvíjet. Proto i v následujících letech, které již nebudou lety výročními, bude nadále Spolek působit a rozvíjet svou činnost v rámci propagace a rozvoje neobyčejného dědictví, který Karel IV. naší zemi i celé Evropě zanechal. Kromě Karlovských míst jsou součástí projektu i novodobá Karlovská místa, která nejsou přímo s Karlem IV. spojena „fyzicky“, ale které pro širokou veřejnost, podobně jako Zámek Loučeň, propagují odkaz a život Karla IV. na vysoké úrovni.

 

Novinky

21. listopadu 2017

Karel IV. 700letý je mrtvý, ať žije Karel IV., portál a encyklopedie

Vážení návštěvníci serveru www.otecvlasti.eu a všichni příznivci Karla IV. Pokud jste nabyli dojmu, že náš spolek se ...

5. listopadu 2017

Zábavně vzdělávací projekt Living history / Živá historie do škol – pokračuje

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně ...

14. května 2017

701. výročí narození Karla IV. – 14.5.1316 – 14.5.2017

14. 5. 2017 je tomu právě 701 let, kdy se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil v časných ranních hodinách v ...

21. září 2016

Svatováclavské putování Prahou s palladiem země České k poctě Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV. se stal partnerem procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze dne 27. 9. 2016 ...

Korunovační slavnost.
1. září 2016

Korunovační slavnost, rekonstrukce korunovace Karla IV.

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude ...

25. srpna 2016

Císařské dny v Kadani, tradiční historická slavnost spojená s Karlem IV.

„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná koncem srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme ...