Zámek Loučeň – Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu


16. 9. 2016

Ve dnech 13 – 14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, kterou Zámek Loučeň společně s Katedrou arts managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE pořádal za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

DSC00717Kromě profesionálních přednášek odborníků z VŠE a dalších institucí (př. Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a další) zde byla také poprvé představena replika římské koruny Karla IV., vytvořená zlatníkem p. Urbanem pro Spolek Marie. Na Zámku Loučeň toto dílo exkluzivně představil JUDr. Beneš, předseda spolku. Na zahájení konference účasntíky pozdravili prorektor VŠE prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, zástupkyně Středočeského kraje, odboru cestovního ruchu Ing. Hana Minichová a  úvodní zdravici k zahájení konference přednesl také předseda našeho Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Mgr. Ondřej Chrást. Ten ředitelce Zámku Loučeň Ing. Kateřině Šrámkové věnoval symbolickou vlajku Karlovského místa v rámci projektu „Spolek karlovských míst“, který je realizován mj. také za přispění Ministerstva pro místní rozvoj. Spolek v září tohoto roku zasílá tyto vlajky na vybraná Karlovská místa. Karlovská místa, nebo podobně jsou trvalým dědictvím, které je třeba uchovávat a rozvíjet. Proto i v následujících letech, které již nebudou lety výročními, bude nadále Spolek působit a rozvíjet svou činnost v rámci propagace a rozvoje neobyčejného dědictví, který Karel IV. naší zemi i celé Evropě zanechal. Kromě Karlovských míst jsou součástí projektu i novodobá Karlovská místa, která nejsou přímo s Karlem IV. spojena „fyzicky“, ale které pro širokou veřejnost, podobně jako Zámek Loučeň, propagují odkaz a život Karla IV. na vysoké úrovni.