O nás

6. listopadu 2015

Spolek Otec vlasti

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., (dále jen Spolek) se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jedné z nejvýznamnějších osobností v historii naší vlasti. Dlouhodobým cílem je snaha přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci.

Své aktivity Spolek rozvíjí i směrem do zahraničí, zejména v oblasti propagace jednotlivých míst a šíření odkazu Karla IV. v evropském kontextu. V roce 2016 se podílel na mnoha aktivitách spojených se 700. výročím narození Karla IV., resp. byl jedním z jeho hlavních iniciátorů a koordinátorů konceptu celého výročního roku v České republice.

Jako motto pro cíle Spolku slouží slogan „Nechte se inspirovat…“ – Spolek „definoval“ Karla IV. jako vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele, státníka, cestovatele, hospodáře, křesťana a diplomata – tedy jako 10 ispirací Karla IV. První ohlasy výročí roku 2016 ukazovali, že tyto nesmělé cíle Spolku se setkaly s  velkým ohlasem napříč českou veřejností a že je velký zájem o celkovou činnost a další pokračování činnosti a rozvoje Spolku. Téma všeobecného historického vzdělávání společnosti je tématem důležitým, zejména v době velkých společensko-politických změn, kterými svět prochází.

Spolek také, jako jednu z hlavních a klíčových činností, již od roku 2015, inicioval novou platformu, zaměřenou na propagaci míst spojených s konkrétní činností Karla IV. – Spolek karlovských míst. Za rok 2016, s podporou dotace MMR a dalších dárců, vytvořil interaktivní mapu více jak 250 míst spojených s konkrétní činností Karla IV., vytvořil podkladové historické materiály pro více jak 140 z nich. V této činnosti, nejenom udržovací, ale především rozvojové, Spolek nadále aktivně pokračuje.

O nás

13. července 2016

Napsali o nás

 V roce 2016 poutalo 700. výročí narození Karla IV., na kterém se náš Spolek významně podílel, zaslouženou pozornost veřejnosti i … Pokračovat ve čtení „Napsali o nás“

4. července 2016

Partneři Spolku a projektů

Spolek měl za svou existenci celou řadu partnerů z řad státních institucí, neziskového sektoru i soukromého sektoru. Všem dárcům i … Pokračovat ve čtení „Partneři Spolku a projektů“

4. července 2016

Living history do škol (živá historie)

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně přiblíží každodenní … Pokračovat ve čtení „Living history do škol (živá historie)“

15. prosince 2015

700. výročí narození Karla IV.

1316 - 2016. Náš Spolek byl jeden z hlavních iniciátorů a realizátorů celého národního konceptu oslav 700. výročí ...

6. listopadu 2015

Kontakt a lidé

Máte-li zájem o spolupráci se Spolkem Otec vlasti, chcete nás podpořit, máte dotaz nebo se chcete spolupodílet na našich aktivitách, … Pokračovat ve čtení „Kontakt a lidé“

6. listopadu 2015

Přednášky / Výstavy

Spolu s historičkou umění Mgr. Lucií Kodišovou jsme připravili celou řadu exkluzivních přednášek, které mohou zaznít např. také ve vašem … Pokračovat ve čtení „Přednášky / Výstavy“