O nás

6. listopadu 2015

Přednášky / Výstavy

Spolu s historičkou umění Mgr. Lucií Kodišovou jsme připravili celou řadu exkluzivních přednášek, které mohou zaznít např. také ve vašem městě – kulturním či společenském zařízení. Přednášky jsou rozděleny do připravených témat. V případě zájmu o přednášku nás kontaktujte.

Máte-li zájem o přednášku na jiné téma, spojené s vaším regionem apod., neváhejte nás kontaktovat, spolupracujeme s celou řadou historiků a pokusíme se vám pomoci při domluvení přednášky dle vašeho přání a zájmu. Pořádáme přednášky na tato témata:

Karel IV. a poklad říšských králů
Karel IV. byl jak známo nejen českým králem, ale také císařem Říše římské. Získal tak nárok, aby po dobu své vlády nakládal s říšským pokladem, který nejen svědomitě uchovával, ale také opravoval a doplňoval. Součástí pokladu byly nejen korunovační klenoty říšských králů, ale i vzácné relikvie, jako např. tzv. kopí osudu. Pro bezpečné a důstojné uchování tohoto výjimečného pokladu dal král zbudovat pevný hrad – Karlštejn. Čím byl poklad tak významný a jaká je jeho dnešní podoba?

Ženy v životě Karla IV.
První významnou ženou Karlova života byla bezesporu jeho matka Eliška Přemyslovna, díky níž se cítil hluboce spjat s českou zemí. Během svého života uzavřel Karel IV. celkem čtyřikrát manželský sňatek.  Láskou panovníkova mládí byla francouzská princezna Blanka z Valois, po ní následovala mladičká Anna Falcká a půvabná Anna Svidnická. Poslední Karlovou ženou byla zdatná Alžběta Pomořanská, která svého manžela přežila. Přednáška přiblíží podobu a charakter panovníkových chotí na základě dobových pramenů, písemných i obrazových.

Portrétní vyobrazení Karla IV.
O tomto velkém vladaři bylo mnoho napsáno a byl i častokrát vyobrazen, ale jednotlivá vyobrazení panovníka se od sebe hodně liší. Jeho podoba byla v souladu s požadavky doby idealizována. Při hledání panovníkova portrétu se zaměříme nejen na malby a skulptury, kde je Karel IV. znázorněn, ale zohledníme i výsledky antropologického bádání, které se zabývá výzkumem kosterních pozůstatků.

Zlatnictví na dvoře Karla IV.
Mezi nejznámější zlatnické práce Karlovy doby patří dozajista Svatováclavská koruna, která je uložena v pražské katedrále sv. Víta. Nebyla však jediným zlatnickým dílem, jež vznikla na panovníkovu objednávku. Těchto děl však bylo mnohem více a některá se dodnes zachovala v českých i zahraničních sbírkách. Každá zlatnická práce má svůj unikátní barvitý příběh, doprovázející její vznik.

Krása a tajemství drahokamů na dvoře Karla IV.
Drahé kameny hrály ve středověku nezastupitelnou roli, především pro svou vzácnou krásu a odolnost. Sloužily jako ozdoba zlatnických děl i jako materiál vhodný k vyřezávání předmětů a obkladů. Kromě toho byl jednotlivým druhům kamenů přikládán i mystický význam. Jinak tomu nebylo ani na dvoře Karla IV., ať už se jde o skvostné kameny zasazené ve Svatováclavské koruně, nebo unikátní drahokamová obložení stěn v katedrále sv. Víta či na Karlštejně.

PUTOVNÍ VÝSTAVA 10 INSPIRACÍ KARLA IV. K 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ

Bannerová výstava o Karlu IV. z pohledu 10 inspirací s regionálním pohledem na dopad a stopy Karla IV. v jednotlivých regionech a karlovských místech na základě historických textů zpracovaných pro Spolek karlovských míst.

Podrobné informace o výstavě a režimu výpůjček zde:

Nabídka-Výstavy-10-Inspirací-Karla-IV-katalog-2

Galerie fotografií z uvedení výstavy v Kolodějích:

O nás

13. července 2016

Napsali o nás

 V roce 2016 poutalo 700. výročí narození Karla IV., na kterém se náš Spolek významně podílel, zaslouženou pozornost veřejnosti i … Pokračovat ve čtení „Napsali o nás“

4. července 2016

Partneři Spolku a projektů

Spolek měl za svou existenci celou řadu partnerů z řad státních institucí, neziskového sektoru i soukromého sektoru. Všem dárcům i … Pokračovat ve čtení „Partneři Spolku a projektů“

4. července 2016

Living history do škol (živá historie)

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně přiblíží každodenní … Pokračovat ve čtení „Living history do škol (živá historie)“

15. prosince 2015

700. výročí narození Karla IV.

1316 - 2016. Náš Spolek byl jeden z hlavních iniciátorů a realizátorů celého národního konceptu oslav 700. výročí ...

6. listopadu 2015

Kontakt a lidé

Máte-li zájem o spolupráci se Spolkem Otec vlasti, chcete nás podpořit, máte dotaz nebo se chcete spolupodílet na našich aktivitách, … Pokračovat ve čtení „Kontakt a lidé“

6. listopadu 2015

Spolek Otec vlasti

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., (dále jen Spolek) se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., … Pokračovat ve čtení „Spolek Otec vlasti“