Novinky

7. června 2016

Hrad Lauf u Norimberka, Lauf čestným členem Spolku karlovských míst

Dne 27. 5. 2016 se zástupci Spolku Otec vlasti Karel IV. účastnili slavnostního otevření hradu Lauf po rekonstrukci, v městě Lauf an der Pegnitz. Hrad vybudoval Karel IV. v roce 1356 na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu.

Hrad Lauf.
Hrad Lauf.

Dominantou hradu je Erbovní sál s erbovní galerií objevenou roku 1934. Pod  vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky. Tuto erbovní galerii nechal zhotovit sám Karel IV.

Erbovní galerie Hradu Lauf

Slavnostního otevření se účastnila celá řada významných hostů, v čele se starostou města Lufu Benediktem Bispingem, bavorským ministrem financí Markusem Söderem či bavorským ministrem kultury Ludwigem Spaenleem. Bavorská vláda se významně finančně podílela na rekonstrukci, která byla naplánována právě také u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., které se i v Bavorsku těší velké pozornosti a je připraveno více jak 200 akcí k jeho připomenutí.

Náš Spolek „Otec vlasti Karel IV.“, pod projektovým řízením předsedy Mgr. Ondřeje Chrásta a v čele s historičkou a koordinátorkou historické skupiny Mgr. Lucií Kodišovou, se významně podílel na přípravě podkladů pro elektronickou aplikaci popisující a mapující právě unikátní Erbovní sál v Laufu. Ke každému erbu z Erbovní galerie vznikl unikátní dvoujazyčný text, který je k dispozici na elektronické obrazovce při vstupu do Erbovního sálu. Jako garant historických textů pak spolupracoval na projektu PhDr. Milan Michael Buben, Ph.D., historik a přední český heraldik. Na projektu se také podílelo v roli odborných asistentů a překladatelů několik studentů a doktorandů UK.

Slavnostní předání čestného členství v platformě Spolku karlovských míst starostovi Laufu. Certifikát předal předseda Ondřej Chrást s kolegy.

Slavnostní předání čestného členství v platformě Spolku karlovských míst starostovi Laufu Benediktovi Bispingovi. Certifikát předal předseda Ondřej Chrást s kolegy.

Město Lauf and der Pegnitz,  je dlouhodobým partnerem našeho Spolku, předseda Mgr. Ondřej Chrást udělil při příležitosti slavnostního otevření hradu starostovi Benediktu Bispingovi certifikát čestného členství v platformě „Spolku karlovských míst“. Členové našeho Spolku pak společně s panem starostou, pracovníky hradu a města zasadili společnou „císařskou lípu“. Lípa přátelství má symbolizovat propojení našich dvou národů skrze osobnost Karla IV.

Erbovní galerie nacházející se v prvním patře hradu je unikátním pramenem pro dějiny české a moravské historie, náš Spolek plánuje na letní a podzimní měsíce společné návštěvy města a hradu včetně Erbovní galerie, formou autobusových zájezdů. Stejně tak se chystají publikace popisující unikátní Erbovní galerii. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zasazení císařské lípy – strom přátelství mezi národy – za náš Spolek sázejí předseda Ondřej Chrást a ředitelka Iva Voldánová. Také část spolkového historického týmu v čele s Lucií Kodišovou.

Novinky

21. listopadu 2017

Karel IV. 700letý je mrtvý, ať žije Karel IV., portál a encyklopedie

Vážení návštěvníci serveru www.otecvlasti.eu a všichni příznivci Karla IV. Pokud jste nabyli dojmu, že náš spolek se ...

5. listopadu 2017

Zábavně vzdělávací projekt Living history / Živá historie do škol – pokračuje

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně ...

14. května 2017

701. výročí narození Karla IV. – 14.5.1316 – 14.5.2017

14. 5. 2017 je tomu právě 701 let, kdy se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil v časných ranních hodinách v ...

21. září 2016

Svatováclavské putování Prahou s palladiem země České k poctě Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV. se stal partnerem procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze dne 27. 9. 2016 ...

16. září 2016

Zámek Loučeň, odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu

Ve dnech 13.–14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, ...

Korunovační slavnost.
1. září 2016

Korunovační slavnost, rekonstrukce korunovace Karla IV.

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude ...