Otevření hradu Lauf u Norimberka, unikátní Erbovní galerie, město Lauf čestným členem Spolku karlovských míst


7. 6. 2016

1Dne 27. 5. 2016 se zástupci Spolku Otec vlasti Karel IV. účastnili slavnostního otevření hradu Lauf po rekonstrukci, v městě Lauf an der Pegnitz. Hrad vybudoval Karel IV. v roce 1356 na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu.

Dominantou hradu je Erbovní sál s erbovní galerií objevenou roku 1934. Pod vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky. Tuto erbovní galerii nechal zhotovit sám Karel IV.

2016-05-27 12.28.07

Slavnostního otevření se účastnila celá řada významných hostů, v čele se starostou města Lufu Benediktem Bispingem, bavorským ministrem financí Markusem Söderem či bavorským ministrem kultury Ludwigem Spaenleem. Bavorská vláda se významně finančně podílela na rekonstrukci, která byla naplánována právě také u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., které se i v Bavorsku těší velké pozornosti a je připraveno více jak 200 akcí k jeho připomenutí.

Náš Spolek „Otec vlasti Karel IV.“, pod projektovým řízením předsedy Mgr. Ondřeje Chrásta a v čele s historičkou a koordinátorkou historické skupiny Mgr. Lucií Kodišovou, se významně podílel na přípravě podkladů pro elektronickou aplikaci popisující a mapující právě unikátní Erbovní sál v Laufu. Ke každému erbu z Erbovní galerie vznikl unikátní dvoujazyčný text, který je k dispozici na elektronické obrazovce při vstupu do Erbovního sálu. Jako garant historických textů pak spolupracoval na projektu PhDr. Milan Michael Buben, Ph.D., historik a přední český heraldik. Na projektu se také podílelo v roli odborných asistentů a překladatelů několik studentů a doktorandů UK.
Slavnostní předání čestného členství v platformě Spolku karlovských míst.

Slavnostní předání čestného členství v platformě Spolku karlovských míst starostovi Laufu. Certifikát předal předseda Ondřej Chrást s kolegy.

Město Lauf and der Pegnitz,  je dlouhodobým partnerem našeho Spolku, předseda Mgr. Ondřej Chrást udělil při příležitosti slavnostního otevření hradu starostovi Benediktu Bispingovi certifikát čestného členství v platformě „Spolku karlovských míst“. Členové našeho Spolku pak společně s panem starostou, pracovníky hradu a města zasadili společnou „císařskou lípu“. Lípa přátelství má symbolizovat propojení našich dvou národů skrze osobnost Karla IV.

 

38
Zasazení císařské lípy – strom přátelství mezi národy – za náš Spolek sázejí předseda Ondřej Chrást a ředitelka Iva Voldánová. Také část spolkového historického týmu v čele s Lucií Kodišovou.

 

Erbovní galerie nacházející se v prvním patře hradu je unikátním pramenem pro dějiny české a moravské historie, náš Spolek plánuje na letní a podzimní měsíce společné návštěvy města a hradu včetně Erbovní galerie, formou autobusových zájezdů. Stejně tak se chystají publikace popisující unikátní Erbovní galerii. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Přímo na místě, v Hradu Lauf, pak sídlí projektová manažerka, hovořící česky, kterou můžete kontaktovat s jakýmikoliv dotazy ohledně návštěv hradu apod.:

Tereza Procházková, B.A.
projektová manažerka
Infopunkt, Kaiserburg
Lauf a. d. Pegnitz

Co pro Vás může udělat?

  • zprostředkování průvodce v českém jazyce  (město + hrad)
  • organizace kulturních, vzdělávacích ci firemních akcí
  • zprostředkování kontaktu v přápadě zájmu o navázání partnerství s městem Lauf a.d. Pegnitz

Kontaktní údaje:

Telefon: +49 9123 1823925
E-Mail: t.prochazkova@stadt.lauf.de
Internet: http://www.lauf.de