Putování s Karlem IV.

4. ledna 2018

Královehradecký kraj

Jak již název samotného regionu napovídá, Královéhradecký kraj je úzce spojen s českou královskou důstojností. Je to svým způsobem zvláštní. Již téměř sto let žijeme v republikánském zřízení, avšak na téměř každém kroku naší země narazíme na výraznou stopu odkazující na starobylou českou státnost, která je neoddělitelně spojena s velkými českými králi. Největším z českých panovníků byl Karel IV., jenž stopy svého státnického počínání otiskl i do prostoru a času Královéhradeckého kraje. Za Lucemburků totiž zdejší region prožíval blahodárná léta míru a všestranného rozkvětu.

Zámek Opočno v Královehradeckém kraji
Zámek Opočno v Královehradeckém kraji

Centrem kraje byl od nepaměti Hradec Králové. První zmínky o městě, tehdy však ještě o pouhém Hradci, pocházejí již z 10. století. Hradec se stal prestižním a v řadě ohledů výjimečným politickým, správním a hospodářským střediskem celého území severovýchodních Čech. Ve 13. století se stal Hradec královským městem, v němž byl vybudován nový gotický palác. Na tento palác zavítali mnohokrát i slavní přemyslovští králové Přemysl I. Otakar, Václav I., Přemysl II. Otakar a také Václav II., z jehož rozhodnutí se stal Hradec věnným městem českých královských vdov. Ve 14. století význam města vzrostl a dosáhl jednoho ze svých pomyslných vrcholů. Ve městě si vybudovala svůj dvůr královna vdova Eliška Rejčka, za jejíhož působení byl v Hradci vybudován chrám sv. Ducha, zřejmě nejznámější dominanta města. Lucemburkové městu projevovali mimořádnou štědrost. Hradec se tak mohl pyšnit celou řadou privilegií a svobod, například právem mílovým nebo várečným, jenž umožňoval měšťanům vařit a obchodovat s pivem. Ve městě navíc kvetla řemesla. Karel IV. Hradec vykoupil ze zástavy prakticky ihned, jakmile se ve 30. letech 14. století vrátil do Čech. V Majestas Carolina město zařadil mezi přední královský majetek a Hradec udělil jako věno svým manželkám Anně Svídnické a zejména Alžbětě Pomořanské, která v Hradci také roku 1393 dožila svůj život jako korunovaná císařovna a česká královna.

Za Karlovy vlády se v Královéhradeckém kraji dařilo městům obecně. Přispěl k tomu i sám Karel IV. Roku 1348 povýšil na město Broumov, které jako poddanské městečko podléhalo břevnovským benediktinům. V Broumově byl navíc za vlády Karlova otce Jana Lucemburského vybudován významný Broumovský klášter podléhající řeholi sv. Benedikta. Karel kromě toho vykoupil ze zástavy krátce po svém návratu do vlasti město Trutnov. Za Karlovy vlády se úspěšně rozvíjel také Jičín. Roku 1337 totiž král Jan prodal město šlechtickému rodu Vartenberků, kteří zakládali v okolí města nové vsi a zasloužili se tak nejen o další rozvoj Jičína, ale především jeho bezprostředního okolí. Rozkvětem si procházel i Náchod, kde stával hrad (dnes zámek). Na počátku 14. století mělo město již pevné hradby, vně nichž kvetla řemesla a obchod. Majitelem náchodského hradu byl po určitou dobu král Jan. V průběhu kolonizace podhůří Orlických hor byl založen Rychnov nad Kněžnou, kde vznikl kostel sv. Havla, jehož oltář se dočkal vysvěcení roku 1313, tedy na počátku vlády Karlova otce Jana.

Za vlády Jana Lucemburského je poprvé spolehlivě zmiňováno i město Sobotka, které patřilo hradu Kost, jehož hospodářským zázemím se nadlouho stalo. K roku 1341 se z pramenů vynořuje také město Vamberk. O něco dříve prameny zachycují i zeměpanský hrad Žacléř, původně zvaný Scheczler (německy Schatzlar), pod nímž vznikla prosperující osada. Roku 1360 se v osadě zmiňuje farní kostel. Je zajímavé, že o pět let později Karel IV. převedl Žacléř spolu s trutnovským lénem a městem Dvůr Králové na svídnicko-javorského knížete Boleslava II. a jeho manželku Anežku. Po Boleslavově smrti však v roce 1368 připadl Žacléř spolu se Svídnickým knížectvím zpět české Koruně. Kolem roku 1350 vybudovali páni z Dobrušky (později psaní z Opočna) na srázu nad Zlatým potokem opevněný hrad Opočno, který je dnes vyhledávaným zámkem Královéhradeckého kraje.

Rychlý a početný rozvoj měst ve zdejším regionu byl způsobem vhodnými podmínkami, jako byla podpora a rozvoj kolonizace kraje, prohloubení řemeslné a hospodářské výroby, a také zkvalitnění obchodu. Za všemi těmito aspekty stála odpovědná vnitřní politika českých králů, zejména Karla IV. Není tedy nikterak překvapivé, že je Karel IV. v Královéhradeckém kraji velmi oblíbený a vstoupil do řady místních pověstí. Z jedné takové vznikla i zajímavé kulturní památka, a to roubený barokní zájezdní hostinec u Karla IV. v obci Záměl. Hostinec obdržel jméno po Otci vlasti na základě zprávy z místní obecní kroniky, kdy Karel, tehdy ještě jako pouhý moravský markrabě, při dobývání potštejnského hradu údajně tančil ve zdejším hostinci s místní statnou selkou.

Pověst je krásným dokladem lidové tvořivosti i obrazu panovníka v českém národě, kde vystupuje na straně jedné jako moudrý vladař a státník, a na straně druhé jako mimořádný člověk jednající často na základě svého srdce a dobrosrdečné povahy. Královéhradečtí budou však zřejmě již navždy vzpomínat na Karla IV. jako na panovníka, který proměnil jejich nejvýznamnější město Hradec Králové na důležité město úzce provázané s českou panující dynastií. Královéhradecký kraj byl totiž i v očích Karla IV. především regionem českých královen.

Autor: Marek Zelenka
Redakce: Ondřej Chrást

Zdroje obrázků: Wikimedia Common

Putování s Karlem IV.

Karlův most v Praze
4. ledna 2018

Praha a Karel IV.

Pravděpodobně žádný český panovník nebyl tak úzce spojen s osudem Prahy, jako právě Karel IV. Velikán české a evropské ...

Kroměříž
4. ledna 2018

Zlínský kraj

Morava sehrála v životě Karla IV. důležitou úlohu. Často se zapomíná, že jeden z největších vrcholně středověkých ...

Hrad Kašperk v Plzeňském kraji
4. ledna 2018

Plzeňský kraj

Plzeňskému kraji patří v souvislosti s Karlem IV. jeden sympatický primát. Byl totiž prvním českým krajem, na kterém ...

Litice nad Orlicí v Pardubickém kraji
4. ledna 2018

Pardubický kraj

Na východě Čech se rozkládá malebný Pardubický kraj, který se může pochlubit velkým přírodním bohatstvím i regionální ...

Hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji
4. ledna 2018

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se rozkládá z větší části v Českém Slezsku. Zbývající část kraje se rozprostírá na severu Moravy. ...

Máchovo jezero v Libereckém kraji
4. ledna 2018

Liberecký kraj

Nebudeme-li počítat Prahu, pak je Liberecký kraj nejmenším regionem České republiky. Z celkové územní rozlohy českého ...