Novinky

1. září 2016

Korunovační slavnost, rekonstrukce korunovace Karla IV.

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude skutečně ojedinělou událostí, která divákům umožní zhlédnout rituál v jeho autentické, historické podobě. Vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“ je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých králů podle Ordo ad coronandum regem Boemorum, sepsaného Karlem IV., a podle dalších historických pramenů a dokumentů.

Korunovační slavnost.
Korunovační slavnost.

Nádherná slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spitihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel již dříve přikázal zhotovit Svatováclavskou korunu, která se pak provždy stala symbolem Českého státu a hodnosti panovníka. Rekonstrukce korunovačních obřadů tak naváže na úspěšnou realizaci v roce 2007, uvedenou v pražském benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Podklady pro dramaturgii a scénář tehdy připravili odborníci z Ústavu dějin umění Akademi věd ČR a Ústavu dějin křesťanského umění KTF Univerzity Karlovy v Praze.

Zamýšlený projekt rekonstrukce korunovace v roce 2016 bude rozšířen o pouť Karla Lucemburského, v té době římsko-německého krále, na Vyšehrad, aby se zde zúčastnil církevních obřadů v předvečer korunovace a obdržel mošnu i lýkové opánky Přemysla Oráče z rukou kanovníků vyšehradské kapituly. Z Vyšehradu pak vyjde slavnostní procesí (průvod) osvětlené loučemi, jaké v Praze dosud nebylo, historickým centrem Prahy po tzv. Královské cestě až na Pražský hrad. Loučový průvod by měl být ukončen vstupem Karla IV. do katedrály sv. Víta na večerní pobožnost – nešpory. Druhý den (v odpoledních hodinách) se uskuteční obřady korunovace, které budou součástí mše svaté (bohoslužba slova). Při liturgii zazní vokální hudba v podání Scholy Gregoriana Pragensis, pod vedením Davida Ebena. Vlastní dramaturgie a scénář pro rekonstrukci korunovačních obřadů je sestaven podle nejnovějšího vydání v knize Cibulka Josef / Homolka Jaromír / Kuthan Jiří: Korunovační řád českých králů. Ordo ad coronandum Regem Boemorum, Kuthan Jiří / Šmied Miroslav ed., Praha 2009. Po korunovaci českého krále a královny vyjde korunovační průvod z Pražského hradu na Staré Město a Staroměstské náměstí, kde se odehrají velkolepé oslavy. Program oslav je záměrně situován na Staroměstské náměstí z důvodu dostatečně velké plochy pro diváky. Druhým místem případného ukončení průvodu je Ovocný trh (v době Karlovy korunovace byl slavnostní průvod zakončen na Havelském trhu, kde byla postavena velká dřevěná síň). Na programu těchto oslav se bude podílet Hl. město Praha jako spolupořadatel korunovačních slavností.

Novinky

21. listopadu 2017

Karel IV. 700letý je mrtvý, ať žije Karel IV., portál a encyklopedie

Vážení návštěvníci serveru www.otecvlasti.eu a všichni příznivci Karla IV. Pokud jste nabyli dojmu, že náš spolek se ...

5. listopadu 2017

Zábavně vzdělávací projekt Living history / Živá historie do škol – pokračuje

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně ...

14. května 2017

701. výročí narození Karla IV. – 14.5.1316 – 14.5.2017

14. 5. 2017 je tomu právě 701 let, kdy se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil v časných ranních hodinách v ...

21. září 2016

Svatováclavské putování Prahou s palladiem země České k poctě Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV. se stal partnerem procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze dne 27. 9. 2016 ...

16. září 2016

Zámek Loučeň, odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu

Ve dnech 13.–14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, ...

25. srpna 2016

Císařské dny v Kadani, tradiční historická slavnost spojená s Karlem IV.

„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná koncem srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme ...