KONTAKT


Pokud se chcete jakkoliv zapojit do činnosti Spolku, či jen využít to, co nabízí, navštivte sekci „Zapojte se

O SPOLKU:

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., (dále jen Spolek) se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jedné z nejvýznamnějších osobností v historii naší vlasti. Dlouhodobým cílem je snaha přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. Své aktivity Spolek rozvíjí i směrem do zahraničí, zejména v oblasti propagace jednotlivých míst a šíření odkazu Karla IV. v evropském kontextu. V roce 2016 se podílel na mnoha aktivitách spojených se 700. výročím narození Karla IV., resp. byl jedním z jeho hlavních iniciátorů a koordinátorů konceptu celého výročního roku v České republice.

Jako motto pro cíle Spolku slouží slogan „Nechte se inspirovat…“ – Spolek „definoval“ Karla IV. jako vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele, státníka, cestovatele, hospodáře, křesťana a diplomata – tedy jako 10 INSPIRACÍ KARLA IV. První ohlasy výročí roku 2016 ukazovali, že tyto nesmělé cíle Spolku se setkaly s  velkým ohlasem napříč českou veřejností a že je velký zájem o celkovou činnost a další pokračování činnosti a rozvoje Spolku. Téma všeobecného historického vzdělávání společnosti je tématem důležitým, zejména v době velkých společensko-politických změn, kterými svět prochází.

Spolek také, jako jednu z hlavních a klíčových činností, již od roku 2015, inicioval novou platformu, zaměřenou na propagaci míst spojených s konkrétní činností Karla IV. – Spolek karlovských míst. Za rok 2016, s podporou dotace MMR a dalších dárců, vytvořil interaktivní mapu více jak 250 míst spojených s konkrétní činností Karla IV., vytvořil podkladové historické materiály pro více jak 140 z nich. V této činnosti, nejenom udržovací, ale především rozvojové, Spolek nadále aktivně pokračuje.

KONTAKTY:

Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s.
Malířská 227/14, Praha 7 – Bubeneč, 170 00, Czech Republic,
email: info@otecvlasti.eu, www.otecvlasti.eu,
tel: +420 606 914 916

Ke stažení loga 700. výročí narození Karla IV.
Ke stažení loga „karlovské místo“.

Mgr. Ondřej Chrást / předseda Spolku
+420 606 914 916, ondrej.chrast@carolusquartus.eu
Předseda zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. koordinuje jednotlivé aktivity Spolku. Komunikuje se všemi partnery, vede agendu Spolku. Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru jako ředitel neziskové organizace a spolupracoval aktivně také na mnoha významných kulturních projektech v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde působil. Podílel se na realizaci výročí 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jako koordinátor oslav v rámci české Pravoslavné církve a věnuje se aktivně mnoha kulturně-společenským projektům. V současné době působí také jako tajemník Sdružení profesního terciárního vzdělávání, kde se věnuje reformám vzdělávání (www.ssvs.cz).

PhDr. Iva Voldánová, MBA / ředitelka Spolku
+420 775 655 322, iva.voldanova@carolusquartus.eu
Ředitelka zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. zodpovědná za realizaci aktivit Spolku, mezinárodní spolupráci a administrativu. Vystudovala sociologii a Business Administration. Má dlouholeté zahraniční zkušenosti z neziskového sektoru jak ve vzdělávací, tak v mezikulturní spolupráci. Její hlavní doménou je mezinárodní spolupráce a evropské vztahy. V současné době působí také jako ředitelka Sdružení profesního terciárního vzdělávání, kde se věnuje reformám vzdělávání (www.ssvs.cz).

Mgr. Lucie Kodišová / odborná asistentka
Absolventka a doktorandka oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Praze. Specializuje na umění doby Karla IV. a věnuje se výzkumu zlatnických bohemik 14. století uložených v zahraničních sbírkách. V letošním roce se ve spolupráci se spolkem Otec vlasti Karel IV., z.s. odborně podílela na zpřístupnění erbovní galerie Karla IV. na německém hradě Lauf veřejnosti. Věnuje se pedagogické a lektorské činnosti a popularizaci dějin umění. Ve Spolku má také na starosti koordinaci historických prací jednotlivých přispěvovatelů. V současné době působí jako Kurátorka pro fondy prací z drahých kovů a drahokamů v Národním muzeu v Praze.

Zasazení císařské lípy – strom přátelství mezi národy – spolu se starostou města Lauf Benediktem Bispingem za náš Spolek sázejí předseda Ondřej Chrást a ředitelka Iva Voldánová. Také část spolkového historického týmu v čele s Lucií Kodišovou.
Zasazení císařské lípy – strom přátelství mezi národy – spolu se starostou města Lauf Benediktem Bispingem za náš Spolek sázejí předseda Ondřej Chrást a ředitelka Iva Voldánová. Také část spolkového historického týmu v čele s Lucií Kodišovou.