O nás

6. listopadu 2015

Kontakt a lidé

Máte-li zájem o spolupráci se Spolkem Otec vlasti, chcete nás podpořit, máte dotaz nebo se chcete spolupodílet na našich aktivitách, pak nás kontaktujte.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s.
Malířská 227/14, 170 00 Praha 7
info@otecvlasti.eu
+420 606 914 916
Facebook

Mgr. Ondřej Chrást | předseda Spolku
+420 606 914 916, ondrej.chrast@carolusquartus.eu
Předseda zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. koordinuje jednotlivé aktivity Spolku. Komunikuje se všemi partnery, vede agendu Spolku. Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK a v současné době studuje doktorát na VŠE v oboru Arts managementu. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru jako ředitel neziskové organizace Husitské centrum o.p.s. a spolupracoval aktivně na mnoha významných kulturních projektech v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde dlouhá léta působil. Podílel se na realizaci výročí 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jako koordinátor oslav v rámci české Pravoslavné církve a věnuje se aktivně mnoha kulturně-společenským a vzdělávacím projektům. V současné době působí jako tajemník Sdružení profesního terciárního vzdělávání, kde se věnuje reformám v profesně orientovaném terciárním vzdělávání na evropské i lokální úrovni (www.ssvs.cz).

PhDr. Iva Voldánová, MBA | ředitelka Spolku
+420 775 655 322, iva.voldanova@carolusquartus.eu
Ředitelka zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. zodpovědná za realizaci aktivit Spolku, mezinárodní spolupráci a administrativu. Vystudovala sociologii a Business Administration. Má dlouholeté zahraniční zkušenosti z neziskového sektoru jak ve vzdělávací, tak v mezikulturní spolupráci. Její hlavní doménou je mezinárodní spolupráce a evropské vztahy. V současné době působí také jako ředitelka Sdružení profesního terciárního vzdělávání, kde se věnuje reformám vzdělávání (www.ssvs.cz).

Mgr. Lucie Kodišová | odborná asistentka
Absolventka a doktorandka oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Praze. Specializuje na umění doby Karla IV. a věnuje se výzkumu zlatnických bohemik 14. století uložených v zahraničních sbírkách. V letošním roce se ve spolupráci se spolkem Otec vlasti Karel IV., z.s. odborně podílela na zpřístupnění erbovní galerie Karla IV. na německém hradě Lauf veřejnosti. Věnuje se pedagogické a lektorské činnosti a popularizaci dějin umění. Ve Spolku má také na starosti koordinaci historických prací jednotlivých přispěvovatelů. V současné době působí jako Kurátorka pro fondy prací z drahých kovů a drahokamů v Národním muzeu v Praze.

O nás

13. července 2016

Napsali o nás

 V roce 2016 poutalo 700. výročí narození Karla IV., na kterém se náš Spolek významně podílel, zaslouženou pozornost veřejnosti i … Pokračovat ve čtení „Napsali o nás“

4. července 2016

Partneři Spolku a projektů

Spolek měl za svou existenci celou řadu partnerů z řad státních institucí, neziskového sektoru i soukromého sektoru. Všem dárcům i … Pokračovat ve čtení „Partneři Spolku a projektů“

4. července 2016

Living history do škol (živá historie)

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně přiblíží každodenní … Pokračovat ve čtení „Living history do škol (živá historie)“

15. prosince 2015

700. výročí narození Karla IV.

1316 - 2016. Náš Spolek byl jeden z hlavních iniciátorů a realizátorů celého národního konceptu oslav 700. výročí ...

6. listopadu 2015

Spolek Otec vlasti

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., (dále jen Spolek) se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., … Pokračovat ve čtení „Spolek Otec vlasti“

6. listopadu 2015

Přednášky / Výstavy

Spolu s historičkou umění Mgr. Lucií Kodišovou jsme připravili celou řadu exkluzivních přednášek, které mohou zaznít např. také ve vašem … Pokračovat ve čtení „Přednášky / Výstavy“