KONTAKT


Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s.
Malířská 227/14, Praha 7 – Bubeneč, 170 00, Czech Republic, info@otecvlasti.eu, www.otecvlasti.eu,
tel: +420 606 914 916

Ke stažení loga 700. výročí narození Karla IV.
Ke stažení loga „karlovské místo“.

Mgr. Ondřej Chrást / předseda Spolku
+420 606 914 916, ondrej.chrast@carolusquartus.eu
Předseda zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. koordinuje jednotlivé aktivity Spolku. Komunikuje se všemi partnery, vede agendu Spolku. Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru jako ředitel neziskové organizace a spolupracoval aktivně také na mnoha významných kulturních projektech v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde působil. Podílel se na realizaci výročí 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jako koordinátor oslav v rámci české Pravoslavné církve.

PhDr. Iva Voldánová, MBA / ředitelka Spolku
+420 775 655 322, iva.voldanova@carolusquartus.eu
Ředitelka zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. zodpovědná za realizaci aktivit Spolku, mezinárodní spolupráci a administrativu. Vystudovala sociologii a Business Administration. Má dlouholeté zahraniční zkušenosti z neziskového sektoru jak ve vzdělávací, tak v mezikulturní spolupráci. Její hlavní doménou je mezinárodní spolupráce a evropské vztahy.

Mgr. Lucie Kodišová / odborná asistentka  

Absolventka a doktorandka oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Praze. Specializuje na umění doby Karla IV. a věnuje se výzkumu zlatnických bohemik 14. století uložených v zahraničních sbírkách. V letošním roce se ve spolupráci se spolkem Otec vlasti Karel IV., z.s. odborně podílela na zpřístupnění erbovní galerie Karla IV. na německém hradě Lauf veřejnosti. Věnuje se pedagogické a lektorské činnosti a popularizaci dějin umění. Ve Spolku má také na starosti koordinaci historických prací jednotlivých přispěvovatelů.