Novinky

21. listopadu 2017

Karel IV. 700letý je mrtvý, ať žije Karel IV., portál a encyklopedie

Vážení návštěvníci serveru www.otecvlasti.eu a všichni příznivci Karla IV. Pokud jste nabyli dojmu, že náš spolek se skončivším 700. výročím narození Karla IV. (v roce 2016) končí také, není tomu tak. Dovolte mi, abych vám jako hrdý předseda Spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., (dále jen Spolek) představil novinky, které jsme pro vás nachystali či ještě chystáme v blízké nebo vzdálenější budoucnosti.

„Zeď otce vlasti“ na Karlově náměstí v Praze 700 dní před 700. výročím narození Karla IV. Lidé na ní psali svá přání…

Nejdříve však dovolte malou rekapitulaci a zamyšlení. Náš spolek vznikl v roce 2013, aby (dle svých stanov i přesvědčení lidí v něm) přispíval ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhal navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. To vše pomocí jedné z nejvýznamnějších postav historie naší země, Karla IV. – ale nejenom jeho, především pomocí lidí této země, tedy pomocí i vás čtenářů našeho webu či podporovatelů našeho Spolku. A samozřejmě pomocí dávné, ale i nedávné historie našich zemí, spojené nejenom s Karlem IV., kterou se snažíme připomínat a přibližovat současnému člověku – tedy popularizovat, ovšem při zachování historické přesnosti a bez zbytečného patosu.

Oslavy
Okolnosti tomu chtěly (a snad i naše píle), že prakticky velmi brzy po svém vzniku se náš Spolek dostal do centra dění ohledně velmi kulatých oslav 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 a jeho koncept tzv. Nechte se inspirovat – 10 inspirací Karla IV. se setkal s nevídaným a nečekaným úspěchem. Všechny okolnosti kolem by vystačily na celkem rozsáhlou knihu, které mimochodem o tomto výročí opravdu vznikají (viz dále), ale toho zde máme plný web a psali jsme o tom mnohokrát, zejména v sekci 700. výročí, tak vás tím již nebudu zatěžovat. Důležité ovšem je, co jsme nakonec dokázali – a nebylo toho málo.

Tisková konference 13. 5. 2014 k plánovaným oslavám 700. výročí narození Karla IV. Na snímku předseda Spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., Ondřej Chrást, předseda PSP ČR Jan Hamáček, předseda vlády Bohuslav Sobotka a předseda Senátu Milan Štěch

Hlavní cíl byl povýšit oslavy na skutečně celonárodní fenomén, zapojit obyvatele této země, aby se aktivně na výročí podíleli. Spolu s agenturou CzechTourism a jejich platformou „Kudy z nudy“ jsme provozovali vzájemně provázaný kalendář akcí spojených s Karlem IV. a s jeho výročím narození. Tento kalendář čítal ve výroční rok více než 550 záznamů, od malých lokálních představení až po velké akce s celostátní působností. Mnohé akce jsme spolupořádali, lidem radili, komunikovali s nimi. Především však propojovali a propagovali samotné výročí a konkrétní odkaz Karla IV. Za největší úspěch bezesporu považujeme platformu „Spolek karlovských míst“, s novým turistickým brandem „Karlovské místo“, která se setkala s desítkami pozitivních ohlasů ze strany samotných míst a s tisíci ohlasů ze strany veřejnosti. Také návštěvnost internetových stránek čítá skoro půl milionu návštěvníků, což považujeme za velký úspěch a skutečné naplňování cílů projektu – vzdělávání a popularizace. Z mnoha dalších evaluačních rozhovorů cítíme, že cíle Spolku jsou naplňovány, že lidé se zastavují a přemýšlejí o své historii, o svém vztahu k této zemi…

Putovní výstava
Dále jen namátkou zmiňuji Putovní výstavu „10 inspirací Karla IV.“ na cca 30 místech republiky, pro cca 30 000 návštěvníků, velmi úspěšnou akci „Living history do škol“, kdy se 20 škol na celý den proměnilo doslova na dobu Karlovu, desítky mediálních výstupů, včetně celostátní TV i novin (viz zde), a především kompletní informační web – portál – www.otecvlasti.eu, který se celorepublikově stal první volbou každého, kdo se o Karla IV. i jeho dobu zajímá.

Jak vypovídá název tohoto článku, výročí je za námi. Kultura vzpomínání a otázka paměti národa ale zůstává důležitým aspektem každé, nejenom české, společnosti. Jako jsme viděli v minulých letech, velká výročí v ČR prostě neumíme – ať již rozsáhlé oslavy v rámci 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (2013), či jubileum Husova upálení (2015) celkem jasně ukázaly neschopnost zorganizovat skutečně celonárodní oslavy, dohodnout se. To se většinou o dost více daří pří úžeji tematicky pojatých výročích, jako byly např. oslavy Rožmberského a Pernštejnského roku), či v trochu jiném pojetí, jako vidíme u „Devíti týdnů baroka“ v Plzeňském kraji – výročí a akce menší, o poznání však lépe vnímané veřejností. Základní otázky, které si však v rámci každé takové příležitosti klademe, ale zůstávají: Jak vidíme naši minulost? Jak jsme si ji schopni připomínat? Co si z ní bereme? Jak jsme se z ní poučili… A kdo vlastně má právo na připomínání minulosti národa, našich zemí a jak? Jenom stát? I to bylo náplní četných debat, diskuzí a polemik, které se v rámci tohoto výročí objevily. Jedna ze zatím nejrozsáhlejších prací, konkrétně na toto téma 700. výročí narození Karla IV., vznikla v rámci vědecké konference (a následného sborníku) na zámku Loučeň, pořádané Katedrou arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze (psali jsme o ní zde), sborník ke stažení zde. Ta se právě mj. věnovala výše zmíněným aspektům, ale také účelnosti, účinnosti či efektivnosti akcí v rámci jubilea konaných, a to ze všech možných úhlů pohledů. Konference významně zmínila také náš Spolek, který, dle výstupů, částečně vyplnil volání většiny aktérů po větší koordinaci. Tím se také dostáváme k problémům, kterým jsme čelili, které však mohou vést k poučení a zkušenosti pro „příště“ – a doufejme, že nebudeme čekat dalších 700 let na dobře koordinované „národní“ výročí… Hlavním problémem byla právě koordinace, která ze strany státu víceméně neexistovala a náš Spolek na ni neměl dostatečné kapacity. Přesto se tímto koordinátorem Spolek stal, tak trochu „nechtěně“ a nikoliv se stoprocentní úspěšností. I tak to dělal s vervou a zaujetím a nesmírně rád – musíme však především poděkovat všem členům, zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům – jejich úsilí bylo neuvěřitelné, jejich odhodlání a láska k tématu ohromné. Především však musíme poděkovat všem aktérům, pořadatelům akcí, od malých školek s dětským představením o Karlu IV., přes školy a knihovny až po velká města, hrady či zámky s velkými slavnostmi středověku. To oni tvořili výročí, to oni byli ti, co ho připomínali, co připravovali programy, zábavu a poučení pro lidi. Těm patří nekonečný dík. Dá se říci, že působení našeho Spolku rozhoupalo i státní instituce, konkrétně Ministerstvo kultury, k vypsání dotačních programů a podpoření právě těchto malých akcí. Kromě toho stát podpořil řadu velkých a důstojných akcí, v čele s výstavou Národní galerie, ale chyběl větší přesah do regionů, blíže k lidem. O to se právě snažil náš Spolek.

Předseda Spolku předává vlajku „Karlovské místo“ zástupkyni zámku Loučeň

Situace Spolku nebyla jednoduchá, zejména po finanční stránce, dostali jsme relativně malé dotace – od krajů (díky patří zejména krajům Karlovarskému a Středočeskému), také od státu (děkujeme MMR a MK), ale v neposlední řadě ze soukromých zdrojů, přeci jenom stále existují bohatí lidé či firmy, mecenáši, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas i finance pro posilování sounáležitosti společnosti, posilování historického povědomí. Jim patří velký dík – při vytváření celé grafické koncepce výročí (firma www.klan.cz), zázemí výročí (producentská firma Threebrothers – www.historicalmovie.com), či při naplňování aktivit spojených s výročím (logistická firma W.A.G.). Další nemalé díky patří všem dobrovolníkům, kterých bylo skutečně nepočítaně. I zde, k tématu financí, by se dalo otevřít samostatné téma financování kultury. Snad někdy příště v našem nově vznikajícím blogu těchto stránek.

Budoucnost
Teď již k tomu hlavnímu, co tedy chystáme s naším Spolkem dále. Předně by nám bylo líto téma historické paměti národa i její prezentace a v neposlední řadě téma Karla IV., opustit. V rámci minulých let vzniklo tolik „materiálu“, že na jeho pečlivou prezentaci a popularizaci můžeme vyhradit mnoho následujících let. A nejenom to, snažíme se, pomocí našich spolupracovníků i sponzorů, rozšířit náš web na pomyslný největší rozcestník celé tematiky Karla IV. a jeho doby na českém internetu – doslova Portál Karla IV. a jeho doby, který jsme nazvali „Karlopedia“. Právě v tuto dobu (srpen a září 2017) web rozsáhle rekonstruujeme, sumarizujeme exkluzivní historické seriály (Morality, Karel IV. život a dílo, Karel IV. v regionech, Karel IV. v 10 INSPIRACÍCH), připravujeme také některé nové seriály a projekty. Co je však nejdůležitější, připravujeme již dříve plánovanou rozsáhlou encyklopedii ze života a doby Karla IV., již brzy u nás budete moci nalézt odkazy a texty např. k módě a oblékání doby Karla IV., ke stravování a medicíně, běžnému každodennímu životu a mnohým dalším tématům. Vše velmi kvalifikovaně a graficky přitažlivě zpracované. Také připravujeme nový blog, kde bychom se rádi věnovali již dříve nastíněným tématům spojeným s kulturou a historií vůbec. No a v neposlední řadě, blíží se nám další výročí, která se dají nazvat „národními“ – stáváme se partnery a spoluorganizátory jedné významné akce, spojené se 100. výročím vzniku naší republiky v roce 2018 – nechte se překvapit, podrobné informace již na začátku září a bude to opravdu velké. Také se na všechny novinky spojené s tímto portálem a činností Spolku těšíte? My rozhodně ano!

Novinky

5. listopadu 2017

Zábavně vzdělávací projekt Living history / Živá historie do škol – pokračuje

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně ...

14. května 2017

701. výročí narození Karla IV. – 14.5.1316 – 14.5.2017

14. 5. 2017 je tomu právě 701 let, kdy se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil v časných ranních hodinách v ...

21. září 2016

Svatováclavské putování Prahou s palladiem země České k poctě Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV. se stal partnerem procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze dne 27. 9. 2016 ...

16. září 2016

Zámek Loučeň, odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu

Ve dnech 13.–14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, ...

Korunovační slavnost.
1. září 2016

Korunovační slavnost, rekonstrukce korunovace Karla IV.

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude ...

25. srpna 2016

Císařské dny v Kadani, tradiční historická slavnost spojená s Karlem IV.

„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná koncem srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme ...