Již o víkendu v Praze – KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI – REKONSTRUKCE KORUNOVACE KARLA IV.


1. 9. 2016

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude skutečně ojedinělou událostí, která divákům umožní zhlédnout rituál v jeho autentické, historické podobě.

b8b3d42c-af05-45e0-af37-a01792924936_656_449_crop

Vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“ je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých králů podle Ordo ad coronandum regem Boemorum, sepsaného Karlem IV., a podle dalších historických pramenů a dokumentů. Nádherná slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spitihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel již dříve přikázal zhotovit Svatováclavskou korunu, která se pak provždy stala symbolem Českého státu a hodnosti panovníka. Rekonstrukce korunovačních obřadů tak naváže na úspěšnou realizaci v roce 2007, uvedenou v pražském benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Podklady pro dramaturgii a scénář tehdy připravili odborníci z Ústavu dějin umění Akademi věd ČR a Ústavu dějin křesťanského umění KTF Univerzity Karlovy v Praze.

Zamýšlený projekt rekonstrukce korunovace v roce 2016 bude rozšířen o pouť Karla Lucemburského, v té době římsko-německého krále, na Vyšehrad, aby se zde zúčastnil církevních obřadů v předvečer korunovace a obdržel mošnu i lýkové opánky Přemysla Oráče z rukou kanovníků vyšehradské kapituly. Z Vyšehradu pak vyjde slavnostní procesí (průvod) osvětlené loučemi, jaké v Praze dosud nebylo, historickým centrem Prahy po tzv. Královské cestě až na Pražský hrad. Loučový průvod by měl být ukončen vstupem Karla IV. do katedrály sv. Víta na večerní pobožnost – nešpory. Druhý den (v odpoledních hodinách) se uskuteční obřady korunovace, které budou součástí mše svaté (bohoslužba slova). Při liturgii zazní vokální hudba v podání Scholy Gregoriana Pragensis, pod vedením Davida Ebena. Vlastní dramaturgie a scénář pro rekonstrukci korunovačních obřadů je sestaven podle nejnovějšího vydání v knize Cibulka Josef / Homolka Jaromír / Kuthan Jiří: Korunovační řád českých králů. Ordo ad coronandum Regem Boemorum, Kuthan Jiří / Šmied Miroslav ed., Praha 2009. Po korunovaci českého krále a královny vyjde korunovační průvod z Pražského hradu na Staré Město a Staroměstské náměstí, kde se odehrají velkolepé oslavy. Program oslav je záměrně situován na Staroměstské náměstí z důvodu dostatečně velké plochy pro diváky. Druhým místem případného ukončení průvodu je Ovocný trh (v době Karlovy korunovace byl slavnostní průvod zakončen na Havelském trhu, kde byla postavena velká dřevěná síň). Na programu těchto oslav se bude podílet Hl. město Praha jako spolupořadatel korunovačních slavností.

Program:

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě – obřady korunovace

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě – nešpory (večerní chvály)

Hradčanské náměstí – televizní přenos korunovace na velkoplošnou obrazovku

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – mše svatá za Karla IV., obdržení mošny a lýkových střevíců Přemysla Oráče

Staroměstské náměstí – korunovační hostina a rytířský turnaj

Trasa průvodů: historickým centrem města (mezi Hradčanami a Vyšehradem, přes Malou Stranu, Staré Město i Nové Město)

Sobota 3. září 2016 (večer)

13.00 – 21.00 středověký jarmark s ukázkami řemesel 14. a 15. století
14.00 hudba 13. – 15. století a tance pražských měšťanů
15.00 představení kejklířů a žertérů: artistická a žonglérská čísla – chůdy, polykání a plivání ohně, fakír, chůze po provaze, žonglování s kuželkami a míčky, švihadlo, kruhy, diabolo rondo, workshopy pro děti – učení základů žonglování, chození po provaze aj. a dále hudební, taneční a kejklířská vystoupení každou hodinu
20.00 ohňové představení na závěr programu
20.15 vítání královského procesí NKP Vyšehrad /před korunovační vigilie/
17.00 slavnostní vstup královského procesí Karla IV. (Cihelná brána)
17.10 navštívení rotundy sv. Martina
17.20 uctění přemyslovských památek v bazilice sv. Vavřince
18.00 večerní mše svatá za vlast v bazilice sv. Petra a Pavla
19.00 královské procesí Karla IV. vychází z Vyšehradu do měst pražských

Královské procesí sloučemi (Loučový průvod)
19.00 – 21.45 Trasa: Vyšehrad, Vratislavova ulice, Vyšehradská ulice,
Karlovo náměstí, Spálená ulice, Uhelný trh, Rytířská ulice, Karolinum – Ovocný trh, Havířská ulice, Na Příkopě, Prašná brána, Celetná ulice,
Staroměstské náměstí, Karlova ulice, Křižovnické náměstí, Karlův most,
Mostecká ulice, Malostranské náměstí, Nerudova ulice, Úvoz, Pohořelec,
Loretánská ulice, Hradčanské náměstí, Pražský hrad.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad
21.45 nešpory

Neděle 4. září 2016 (odpoledne)

Karolinum, Ovocný trh3, Praha 1 „Život ve středověké Praze“
10.00 – 18.00 středověký jarmark s ukázkami řemesel 14. a 15. století
10.00 hudba 13. – 15. století a tance pražských měšťanů
11.00 představení kejklířů a žertérů: artistická a žonglérská čísla – chůdy, polykání a plivání ohně, fakír, chůze po provaze, žonglování s
kuželkami a míčky, švihadlo, kruhy, diabolo rondo, workshopy pro děti – učení základů žonglování, chození po provaze aj. a dále hudební, taneční a kejklířská vystoupení každou hodinu
16.20 příchod korunovačního průvodu, ukončení v Rytířské ulici (přesun pěšího královského doprovodu na Staroměstské náměstí)
16.50 český král a královna odcházejí na rytířský turnaj v doprovodu rytířů

Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad (hlavní část programu)
13.00 vstup královského procesí do baziliky
13.00 – 14.30 rekonstrukce korunovace českého krále a královny podle řádu sestaveného Karlem IV. pro svou vlastní korunovaci 2. září roku 1347
14.30 slavnostní procesí českého králeačeské královny vychází z baziliky
15.00 korunovační průvod Karla IV. a Blanky z Valois vychází z Hradčan do měst pražských

Korunovační průvod 15.00 – 16.30
Trasa: Hradčanské náměstí, Loretánská ulice, Pohořelec, Úvoz, Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Mostecká ulice, Karlův most, Karlova ulice, Staroměstské náměstí, Celetná ulice, Prašná brána, Na Příkopě, Havířská ulice, Rytířská ulice.

Staroměstské náměstí, Praha 1
11.00 rytířský turnaj na koních – Normani, Hector SR
16.00 průchod korunovačního průvodu Karla IV. a Blanky z Valois
17.00 slavnostní vjezd českého krále a královny, fanfáry, vítání lidu, zahájení korunovačních oslav z královské tribuny na turnajovém kolbišti
17.10 hold předních šlechticů a zemských držitelů království českého na koních a slib věrnosti
17.15 dvorská hostina na královských tribunách, obsluhování královského páru zemskými držiteli na koních – Štvanci
17.30 vystoupení dvorních kejklířů a hudebníků
17.45 královské tance
18.00 – 19.30 velký rytířský turnaj na koních
19.30 královský pár odchází v doprovodu rytířů, fanfáry
19.45 ohňové představení
20.30 ukončení programu

Zdroj: Kudy z nudy a kalendář akcí otecvlasti.eu