Spolek karlovských míst


karlovske_misto_logo_modro_cerveneSpolek Otec vlasti Karel IV., z.s. založil platformu "Spolek karlovských míst", která ma za cíl v rámci 700. výročí narození Karla IV. ukázat, kde všude lze najít odkaz Karla IV. a jeho vlády. Spolek má za cíl fungovat dlouhodobě i v dalších letech a rozvíjet tak ohromné dědictví, jež Karel IV. českým zemím i Evropě zanechal.

Podrobný popis fungování platformy Spolku karlovských míst stahujte ZDEPro přesměrování na novou interaktivní mapu karlovských míst včetně stránek jednotlivých členských míst klikněte zde. Přihláška do Spolku karlovských míst zde (jen pro karlovská místa). Instrukce pro karlovské místo zde.

Přehled všech potenciálních Karlovských míst

Mapa Karlovských míst

http://mapa.otecvlasti.eu/ 

—-

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj


mmr logo

—-

V roce 2016 si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Celá řada prestižních institucí, organizací státních i neziskových v tomto roce chystá mnoho akcí k připomenutí činnosti a odkazu Karla IV.

Rok před tímto významným výročím je ideální příležitostí ke vzniku „Spolku karlovských míst“, který by dědictví a odkaz nejvýznamnější postavy historie českých zemí dále rozvíjel a propagoval. Karlovská místa jsou místa, která mají s Karlem IV. přímo spojenou svou existenci či historii. Právě tato místa, ať už jsou to přímo města či obce, hrady či tvrze nebo církevní památky, jsou nositeli a dědicové odkazu, který přetrvává dodnes, a setkáváme se s ním doslova každý den ve svých životech.

Spolu se Spolkem karlovských míst, který je určen především a konkrétně karlovským místům, vzniká také „Klub přátel Karla IV.“ Klub je naopak otevřený všem – jednotlivcům, firmám, neziskovým organizacím i jiným institucím. Je tedy pro všechny, kteří chtějí podpořit šíření osvěty a odkazu Karla IV. a podporovat dobrou praxi v síťování a v péči o naše (nejenom) kulturní dědictví v rámci odkazu Karla IV. a to nejen pro samotný rok 700. výročí, ale i do dalších let – více zde.

Spolek karlovských míst, jehož dílčím cílem je mít v roce 2016 přes 200 členů, tedy velké množství míst v republice i v zahraničí s Karlem IV. spojených, je logickým pokračováním a jedním z vyústění několikaleté činnosti neziskové organizace – spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., která se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jedné z nejvýznamnějších osobností v historii naší vlasti. Dlouhodobým cílem je snaha přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. Své aktivity Spolek rozvíjí i směrem do zahraničí, zejména v oblasti propagace jednotlivých míst a šíření odkazu Karla IV. v Evropském kontextu.

Členství ve spolku přináší několik povinností, ale především mnoho výhod. Je to prestižní společenství, které má především inspirovat své okolí, přesně v duchu hlavního motta celého projektu 700. výročí narození Karla IV. – „Nechte se inspirovat…“. Ve spolku budeme rozvíjet a inspirovat se nejvýznamnější postavou naší historie, poznáme a budeme rozvíjet odkaz Karla IV. jako vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele, státníka, cestovatele, hospodáře, křesťana a diplomata – poznáme tedy 10 inspirací Karla IV.