Praga Caroli 2016


V Praze se v rámci 700. výročí narození chystá celá řada událostí, které městu připomenou Karla IV. jako jeho budovatele, představí město skutečně jako Prahu Karlovu - Pragu Caroli. Sledujte náš kalendář akcí.

Díky Karlovi IV. se Praha proměnila v centrum politického a kulturního života, skutečnou evropskou metropoli.

Karel IV. se narodil v Praze jako prvorozený syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Patrně se tak stalo v domě „U Kamenného zvonu“ na Staroměstském náměstí. Na počátku vlády Lucemburků v Českém království tento objekt využíval přímo král Jan Lucemburský, protože byl Pražský hrad po požáru v roce 1303 neobyvatelný.