700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.


Společným cílem všech stran je povýšit oslavy na celonárodní respektive mezinárodní fenomén, do kterého se zapojí významné instituce,  kraje a významná města ČR. Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – hospodářství i kultury. Zároveň chceme společně podpořit vnímání nejvýznamnějšího českého panovníka jako klíčové osobnosti pro celou Evropu 14. století. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha agresi a válkám. Celý projekt chce v neposlední řadě zviditelnit Českou republiku v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám.

700 dní do výročí 700. let od narození Karla IV. na Karlově náměstí v Praze

Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s. je iniciátorem celé řady akcí a projektů souvisejících s tímto významným výročím. Spolek je členem  a také iniciátorem ustanovení Národní komise pro přípravu výročí a také spolu s představiteli významných institucí zástupce Spolku podepsal tuto deklaraci:

Deklarace u příležitosti slavnostního přípravného setkání národní komise k oslavám 700. výročí narození Karla IV. v hlavním sále Valdštejnského paláce.

V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí narození Karla IV. Toto jubileum je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin.

Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou – tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané.

Karel IV. učinil z českých zemí perlu své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu. Přitom když mladý Karel přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: „Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“ O to větší respekt Karlovo reformní úsilí zasluhuje.

S cílem připomenout život a dílo jedné z největších osobností našich dějin vznikl koncept „národního výročí“. Jeho smyslem je oslavit karlovské jubileum prostřednictvím celé řady kulturních, společenských, vzdělávacích i sociálních projektů – tak jak to odpovídá širokému záběru císařových aktivit. Národní výročí tak připomene Karla IV. nejen jako vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře, ale rovněž přiblíží jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo.

Jako reprezentanti veřejného života deklarujeme svou vůli spolupracovat na přípravách, koordinaci a realizaci oslav spojených s tímto výročím tak, aby ve svém celku byly skutečně důstojným připomenutím zásluh Karla IV. nejen o české země, ale o celou Evropu.

V Praze, v předvečer 698. narozenin Karla IV., dne 13. 5. 2014

Za účastníky shromáždění

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Rady Asociace krajů ČR
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český
Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví  v ČR
Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu
Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel Správy Pražského hradu
PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Mgr. Ondřej Chrást, předseda spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.